I den kommende tid opsætter Randers Havn 64 nye synlige redningsstiger fra TrygFonden. Den særlige type redningsstige med lys har været under test fire udvalgte steder rundt om i landet

 

I Randers har 13 stiger været opsat, og formålet har bl.a. været at undersøge, hvor meget stigerne skal lyse op, for at man lægger mærke til dem.

“Hver dag færdes rigtig mange mennesker i og omkring Randers Havn, der jo er en bynær industrihavn med stor betydning for lokalsamfundet. Men når flere mennesker færdes ved vandet, betyder det også, at der er større risiko for, at nogle falder i, og hvis uheldet er ude, er det afgørende, at man har den bedste mulighed for at komme op igen”, siger René Højer, programchef for sikkerhed i TrygFonden:

“Set i forhold til byens størrelse, placering i forhold til vandet, trafikken i og på havnen og ikke mindst det særlige fokus på at forbedre sikkerheden for at undgå drukneulykker har Randers Havn været et perfekt sted at teste vores redningsstiger. Resultaterne er blevet brugt til at finjustere og færdigudvikle stigen, og vi er nu klar til at opsætte 64 nye redningsstiger, som forhåbentligt vil bidrage til at skabe tryghed og forebygge drukneulykker i Randers Havn”.

 

Synlig stige

En fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark sker i havne – typisk hvor folk færdes alene, mens det er mørkt, og pludselig falder i vandet. TrygFondens redningsstiger er blevet gennemtestet over flere år. Bl.a. har stigen stået i en halv meter is i det nordlige Sverige i mere end et år for at se, hvorvidt hårde vejrforhold påvirkede den. Resultaterne fra de seneste års testperiode i bl.a. Randers Havn er blevet brugt til at færdiggøre redningsstigen, der nu opsættes i alt syv steder i Danmark. Stigen er synlig fra både vand og land, robust og nem at kravle op ad.

“Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan øge sikkerheden i Randers Havn. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med TrygFonden, der betyder, at vi nu får opsat yderligere 64 nye synlige redningsstiger”, siger Daniel Madié, bestyrelsesformand i Randers Havn.

“Vi er stolte af at have bidraget til den forudgående proces med test af stigen og på den måde være med til at sætte fokus på sikkerheden rundt omkring i de danske havne. Udover at være virkelig funktionel på højt niveau, er den nye redningsstige samtidig flot og lyser derfor godt op i havnen på flere parametre. Vi håber, at de mange nye redningsstiger vil kunne medvirke til, at der sker færre drukneulykker i Randers Havn”, supplerer havnedirektør John Morgen.

Opsætningen af de nye redningsstiger er i gang.

 

 

Fakta om TrygFondens redningsstige

TrygFonden og Arkitektforeningen udskrev i august 2012 en arkitektkonkurrence, der indbragte 96 kvalificerede bidrag på en ny redningsstige. Vinderne blev arkitekterne Stefan Urup Kaplan og Lars Techt Myrhøj, der sammen med TrygFonden og ingeniører fra Attention Group har udviklet den redningsstige, som er blevet gennemtestet som prototype i stor skala. Testresultaterne er blevet brugt til at færdigudvikle stigen, som nu hænges op syv udvalgte steder i landet, bl.a. i Randers Havn.

En typisk redningsstige til havne er udført af jern. Materialet gør, at stigen ruster og er sårbar overfor selv mindre påsejlinger. Desuden fremstår de nuværende stiger ofte meget usynlige fra både vand og kajkant, især i mørke. TrygFondens redningsstige er derfor udviklet med henblik på sikkerhed, synlighed og funktionalitet.