Med over 496.000 stemmer endte stemmedeltagelsen i går ved Folketingsvalget i Østjyllands Storkreds på 85,8 procent.

Det er lavere end ved valget i 2015, hvor stemmeprocenten endte på 86,7 procent.

Generelt var der også noget lavere valgdeltagelse i de lokale valgkredse.

I Randers Kommune endte stemmeprocenten i både Randers Nordkreds og Randers Sydkreds på 82,2 procent.

I Norddjurs kommune endte den samlede valgdeltagelse på 80,5 procent.