Byrådet i Randers får i dag fremlagt resultatet af den offentlige høring af en kollektiv trafikplan.

Under høringen er der kommet 158 høringssvar til Midttrafik.

Hovedparten – 98 – handler om utilfredshed med omlægning af ruter og flextilbud.

Ifølge forvaltningen i Randers Kommune får langt de fleste byer en forbedret service med trafikplanens omlægninger.

Men 13 byer i kommunen får færre busafgange end i dag, og syv byer mister helt busbetjeningen.

I Randers er det planen at halvere antallet af bybuslinjer fra de nuværende 10 til fem nye linjer.

Byrådet ventes på dagens møde at godkende trafikplanen.