Randers Kommune er klar med fremtidsplanerne for det store Hvidemølleområde ned til Gudenå i Randers.

Der er opstillet i alt seks scenarier for områdets udvikling.

Undersøgelserne går fra scenarie 1, der viser en minimal byudvikling og et maksimalt areal til udvidelse af Randers Regnskov – til scenarie 6 med overvægt af byudvikling og en mindre udvidelsesmulighed til Randers Regnskov.

På torsdag skal Udviklingsudvalget drøfte de forskellige scenarier.