Christian Brøns er ny 1. viceborgmester, mens Jens Peter Hansen og Rosa Lykke Yde indtræder i Randers Byråd i stedet for henholdsvis Claus Omann Jensen og Charlotte Broman Mølbæk

 

Tidligere borgmester og nuværende 1. viceborgmester Claus Omann Jensen, Venstre, ønsker at udtræde af Randers Byråd 1. august på grund af nyt job som direktør for Færchfonden, mens socialudvalgsformand Charlotte Broman Mølbæk, SF, er blevet valgt til Folketinget. Hun ønsker derfor at forlade sin post i byrådet fra 17. juni.

De to anmodninger blev behandlet på mødet 17. juni, og her vedtog Randers Byråd, at Jens Peter Hansen indtræder i byrådet som stedfortræder for Claus Omann Jensen, mens Rosa Lykke Yde indtræder som stedfortræder for Charlotte Broman Mølbæk.

 

Ny 1. viceborgmester og udvalgsformand

På mødet besluttede Randers Byråd desuden at udpege Christian Brøns til ny 1. viceborgmester i stedet for Claus Omann Jensen, mens Socialudvalget har besluttet, at Rosa Lykke Yde er ny formand for socialudvalget. Både Charlotte Broman Mølbæks og Claus Omann Jensens øvrige poster i blandt andet udvalg og bestyrelser er fordelt.

Randers Byråd har i alt 31 medlemmer, der er valgt for perioden 2018-2021.

Beslutningen blev vedtaget på byrådsmødet mandag 17. juni.