To af de helt markante frikirker i Randers slår sig sammen i et juridisk og kirkeligt fællesskab – det betyder at Pinsekirken nu nedlægger sig selv

 

Efter at man det seneste år har drøftet mulighederne for en sammenlægning, er beslutningen om at slå pjalterne sammen nu taget, og der er stor opbakning blandt medlemmerne i de to kirker. Det betyder at rent juridisk så nedlægger Pinsekirken sig selv som forening og bestyrelse og bliver indlemmet i Den Evangeliske Frikirke, som også bliver det fremtidige navn. I daglig tale dog bare Frikirken.

“Det var ikke fordi, vi i Pinsekirken var presset til at lægge os sammen med en anden kirke. Vi har overskud, og vi har også haft fremgang, men det er set i lyset af, at vi har mange fælles værdier og fordi vi tror på, at vi kan mere sammen”, siger præsten i Pinsekirken Rune von Weydenberg Kærlet.

Han lægger ikke skjul på, at processen har været svær for nogle medlemmer, men at der hele tiden har været fokus på, hvor kirken kan være til gavn for byen og ikke kun for medlemmerne.

De to kirker laver i forvejen mange ting sammen, fortæller præst i Den Evangeliske Frikirke Kent Jakobsen:

“Vi laver fælles gudstjenester og så har vi lige været på camp på Djursland hele Pinsen, hvor der var 300 medlemmer samlet”.

Begge kirker har en lang historie i Randers. Den Evangeliske Frikirke blev etableret i 1888 og Pinsekirken blev etableret i 1926.

 

– Sammen er vi stærkere

Rent menneskeligt betyder det at de to menigheder nu slår sig sammen om det kristne fællesskab.

”Det er en stor glæde for os i Pinsekirken, at vi 4. juni med et overvældende flertal stemte ja til at blive en del af Frikirken”, fortæller Rune von Weydenberg Kærlet.

“Det er Pinsekirken, der har taget initiativ til sammenlægningen, fordi vi tro på at vi kan mere som kirke, hvis vi er en større menighed”, siger han.

Og sammenlægningen vil give flere medlemmer er ledende præst Kent Jacobsen overbevist om. Hans kirke har alene det sidste år haft en tilgang på 60 medlemmer.

De to kirker laver i forvejen mange ting sammen – blandt andet har de været på camp på Djursland hele Pinsen, hvor der var 300 medlemmer samlet.

Begge kirker har en lang historie i Randers. Den Evangeliske Frikirke blev etableret i 1888. De seneste år har kirken haft forskellige adresser, blandt andet i Bilhuset Nellemann, Hotel Kongens Ege og senest i det tidligere fitnesscenter i Niels Brocks Gade.

Pinsekirken blev etableret i 1926 og har i en del år haft kirke på Mariagervej 117.

 

Mere at vinde

Selvom det er Pinsekirken, der har taget initiativ til sammenlægningen er det en fælles drøm for begge kirker, at de nu smelter sammen. Siden efteråret 2017 har man snakket frem og tilbage og da der i forvejen er et samarbejde de to menigheder imellem og også præsterne imellem, er forandringen måske slet ikke så stor. Men ændringen bliver markant i forhold til det arbejde kirkerne laver i Randers.

”Med et øget antal medlemmer vil kirken også få flere ressourcer, og dermed bliver der også større muligheder for at gøre en fælles indsats i Randers. Vi er ikke en kirke, der er sat i verden for at servicere vores egne 400 medlemmer, men vores 400 medlemmer er en ressource for og i Randers. Vi tror på, at Gud elsker alle mennesker, og at vi er sat i verden for at formidle hans kærlighed. Derfor vil vi også tage et socialt ansvar i vores by, og vi vil gerne at vores kirke skal være et åbent og favnende fællesskab for alle i Randers”, siger Kent Jakobsen, der er præst i Den Evangeliske Frikirke og som bliver ledende præst i den nye kirke.

Det var i de to kirker, ligesom det er i alle andre foreninger Tordenskjolds soldater, der fik det hele til at løbe rundt. Og derfor tror de to præster også på at man kan løfte mere i flok.

Der har været stor opbakning blandt medlemmerne med den nye sammenlægning – kun i Pinsekirken har det givet et par udmeldelser.

Pinsekirken og Frikirken tæller hhv. ca. 125 og 275 aktive voksne plus rigtig mange børn, så der vil ikke være plads til den sammenlagte kirke på nogen af de to adresser, der begge skal holdes i brug efter sammenlægningen 1. juli.

 

Samarbejde med andre kirker

”Vi er i fuld gang med at finde egnede lokaler, der kan rumme de 400 medlemmer, og gerne mange flere, men vi ved endnu ikke, om det bliver ombygning, nybygning eller indflytning i nye lokaler”, siger den kommende ledende præst Kent Jakobsen.

“Vi er i dialog med kommunen om egnede placeringer. Det skal gerne være centralt, men det ved vi også bliver dyrt. Men vi vil gerne være meget synlige i bybilledet, for på den måde at være tættere på folk, som vi gerne vil hjælpe”, siger Rune von Weydenberg Kærlet.

Kirken skal ikke kun være en kirkesal med plads til at afholde gudstjenester. Den skal i høj grad også kunne rumme alle de aktiviteter der foregår i ugens løb. Der foregår stort set noget i kirken hver dag, for eksempel legestue, børnekirke, teenagearbejde, ungdomsarbejdet Skywalk, seniorcafé, sprogcafé og meget mere, ligesom man også mødes i mindre såkaldte Life Groups på tværs af generationer i private hjem. Gudstjenesterne skal dog holdes i Niels Brocksgade.

Kent Jakobsen bliver ledende præst i kirken, og Rune von Weydenberg Kærlet kommer til at indgå i præsteteamet med kirkens øvrige præster.

De to har haft et samarbejde gennem de sidste par år – ligesom præsterne mødes på tværs af de andre menigheder i Randers og Assentoft – så i forvejen er der et fællesskab kirkerne imellem i Randers kommune i det de kalder Mozaik.

Men der vil også være stort fokus på kirkefællesskabet i byen, for eksempel gennem Evangelisk Alliance, – et tværkirkeligt samarbejde i de fleste danske byer. Kirkerne deltager også i et samarbejde om at hjælpe mennesker med for eksempel mad og tøj, hvis de er visiteret af Randers kommune. Arbejdet kaldes Kirkernes Familiehjælp, og blev for nogle år siden etableret af Frikirken, Pinsekirken og Kronjyllands Frimenighed.

“Der er et godt samarbejde på tværs af mange kirker i Randers, og der er en vision om at dette samarbejde skal styrkes”, siger de to præster.

De er enige om, at det er en spændende fremtid, der ligger forude, og de er spændte på at se, hvad sammenlægningen kan åbne for, og hvilke nye muligheder det giver både på kort og på lang sigt.

———-

Sammenlægningen af de to kirker fejres med en festgudstjeneste i Niels Brocksgade 1, søndag 30. juni, hvor alle er velkomne.

Alle Gudstjenester i kirken er i øvrigt åbne for offentligheden.