Knap 100 personer mødes i dag på ”Værket” i Randers for på et temamøde i Gudenåkomitéen at drøfte klimatilpasning i Gudenådalen.

Når Gudenåen svømmer over, påvirker det mange langs Danmarks længste vandløb.

Et EU-projekt, Coast to Coast Climate Challenge, har skabt et nyt modelværktøj, som ruster kommuner og borgere til bedre at håndtere klimaudfordringerne og de stigende vandmængder langs åen. Modelværktøjet præsenteres for første gang på dagens møde i Randers.