De nye klimagader i Randers bliver Østergade, Provstegade og Burschesgade og skal demonstrere, hvordan bymidtens klimatilpasning kommer til at se ud. Plancherne om klimagaderne står allerede i de udpegede gader, og på tirsdag 25. juni og torsdag 27. juni står der også en pavillon i Østergade. Vandmiljø Randers og Randers Kommune giver beboere og erhvervsdrivende i de udpegede gader og interesserede mulighed for at snakke om løsningerne og komme med input til, hvordan klimaløsningerne kan forskønne gaderne

 

Vandmiljø Randers og Randers Kommune står klar til at snakke om klimagaderne i en pavillon lige der, hvor Slotsgade møder Østergade. Og den placering er nøje udvalgt.

Østergade er den første af klimagaderne, som skal demonstrere, hvordan regnvand i fremtiden kan strømme på vejene i midtbyen, og hvordan klimatilpasningen kan bidrage med grønne elementer i byen.

”Vi står med en 1:1 model af den tænkte klimaløsning for Østergade. Vi omdanner inden tirsdag den gamle buslomme til et regnvandshåndterende grønt område, og der vil, når anlægsperioden starter, blive anlagt render i siden af Østergade”, fortæller projektleder for klimatilpasning & -udvikling i Vandmiljø Randers, Lisa Melgaard.

For selv om anlæggene i de tre klimagader er tænkt som permanente anlæg, så kan de enkelte løsninger tilpasses, hvis der bliver behov for det. Derfor er beboernes meninger og input vigtige, mener Lisa Melgaard:

”Vi ønsker at skabe stedsspecifikke byrum i et samarbejde med gadens beboere og erhvervsdrivende – og de handlende, som kommer i gaden. Det er vigtigt, at vi tilpasser gadernes løsninger til de unikke forhold og det liv, der er i gaden og området. Dialogen er vigtig for at give de berørte beboere og forretningsejere viden om og ejerskab for projektet, så de føler sig trygge i forhold til de kommende byggegener, og så de indtager de nye grønne arealer som deres egne, når projektet står færdigt”.

Det er ikke første gang, at Vandmiljø Randers og Randers Kommune prøver et åbent informationsmøde, hvor interesserede kan komme og gå, som det passer dem.

”Det uformelle i sådanne møder giver nogle andre snakke. Vi ved ikke, hvor mange der tager i mod vores tilbud om at høre og spørge os om Klimagade-projektet. Men jeg håber da, at jeg får besøg af rigtig mange beboere, erhvervsdrivende og handlende, så vi kan få så mange ideer og input til at forskønne og forbedre gaderne som muligt”, slutter Lisa Melgaard fra Vandmiljø Randers.

Vandmiljø Randers forventer at påbegynde anlæggelse af de valgte løsninger i klimagaderne til efteråret.

 

Kort om klimagaderne:

– Render i siden af Østergade og et grønt område i den gamle buslomme i Slotsgade

– En lukket rist, der bugter sig gennem Provstegade

– Et mindre, grønt område nederst i Burschesgade