Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole er modelskoler i et nyt landsdækkende projekt, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

 

Erhvervsskolerne Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole er, sammen med tre andre erhvervsskoler, modelskoler i det nye landsdækkende projekt ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

Projektet skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

”Modelskolerne er erhvervsskoler, som allerede er langt fremme i forhold til at arbejde med at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, og som kan være til inspiration for andre erhvervsskoler. Vi er rigtig stolte over, at Tradium er udvalgt til projektet og forventer også selv at få et stort udbytte af at deltage,” påpeger uddannelseschef Michael Nedergaard Jakobsen fra Tradium.

Tradium er budt ind i projektet med deres erfaringer og kompetencer og vil gerne bidrage til projektet. Skolen er repræsenteret indenfor merkantilområdet, frisører samt transport og logistik og har budt bredt ind.

“Vi vil gerne være med til at udbrede at der er en faglig stolthed blandt eleverne – det er ikke bare en uddannelse, men bliver en del af deres identitet, fortæller Michael Nedergaard Jacobsen.

Han fortæller at der er en generel tendens til at se ned på faguddannelser – det er derfor de unge mere og mere vælger de gymnasiale skoler. Det vil han gerne være med til at gøre op med.

Sid i 00´erne blev de unge presset til at vælge en boglig uddannelse – og det har varet ved lige siden – det har været finere at uddanne sig højt til arbejdsløshed – det er blevet anbefalet af politikerne at være bedst for samfundet. Men nu står man altså med det problem at der mangler lærlinge.

“Og vi kan garantere at med en plads her på skolen er man sikret en læreplads – hvis man passer sit studie”, siger uddannelseschefen.

Der kan dog være mange grunde til at vælge en gymnasial uddannelse og det lægger han heller ikke skjul på. Hvis man er bogligt orienteret, kan det jo være det rigtige.

“Men den mulighed har du også her hos os. Du kan tage en EUX, og så har du både det faglige og det boglige”, siger han.

 

Innovativ skole

På Randers Social- og Sundhedsskole fremhæver udviklingschef René Dybdal, at skolen glæder sig til at være med til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen på erhvervsskolerne kan forbedres for fremover at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt.

“Vi er den social- og sundhedsskole i Danmark, der er mest innovative. Selvfølgelig slås vi med et dårligt ry, og vi har mange elevtyper, der ikke har de højeste karakterer, men de er meget dedikerede og der er stor efterspørgsel og behov for faggruppen. Faget kan noget og eleverne lægger en stolthed i at de kan komme ud og gøre noget for borgerne bagefter”, siger han.

Skolen har dog svært ved at rekruttere elever fordi faget ikke har højstatus.

Projektet har til formål at fremme fagskolerne rundt om i landet inklusive social- og súndhedsskolerne somd er er 13 af fordel rundt om i Danmark.

“i skal kigge på de gode erfaringer og vi skal kigge på hvor vi gør gavn i samfundet. Og så skal vi udbrede at vi har stor fokus på innovation her å skolen – noget der kan danne model for andre skoler.”, siger han.

Og innovation er ikke noget der kun bliver brugt indenfor de højere erhvervsvirksomheder. Det kan også være dagligdags innovation – altså hvordan gør man faget mere brugbar og hvordan får man som fag mere ud af hverdagen og hvordan får borgerne mere ud af den hjælp de får.

“Innovationer at tænke på en ny måde, så det kan du bruge alle steder”, slår Rene Dybdal fast.

Og her er Randers altså helt i front.

Ud over Tradium, der har erhvervsuddannelser i Randers, Hobro og Kolind, og Randers Social- og Sundhedsskole med erhvervsuddannelser i Randers og Grenå, er erhvervsskolerne Mercantec i Viborg, Rybners i Esbjerg og sjællandske ZBC udvalgt som modelskoler.

 

Arbejdsmarkedet mangler 70.000 faglærte

Ifølge prognoser vil der mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025. Derfor skal VIA, DEG og de involverede erhvervsskoler nu i samarbejde udvikle og afprøve nye undervisningsforløb, der har som mål at være ekstra spændende for erhvervsskoleelever.

”Intentionen er at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolthed gennem undervisningsforløb, hvor de er aktive, fordyber sig fagligt, bliver udfordret og er med til at udvikle deres fag. Og læreprocesserne skal give eleverne gode muligheder for at bruge it, innovere, producere og skabe. Det vil samlet set hjælpe til at motivere og fastholde eleverne på erhvervsskolerne,” påpeger lektor og projektleder, Jeppe Egendal fra VIA University College i Aarhus.

 

Et super relevant projekt

Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) understreger, at projektet er toprelevant for både erhvervsskoleeleverne, -lærerne og de danske virksomheder.

”Det er vigtigt, at eleverne på erhvervsuddannelserne kommer til at opleve faglig stolthed og bliver gode til at fordybe sig. Og det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det her et projekt, der er behov for,” pointerer Lars Kunov.

I alt 600 erhvervsskoleelever og -lærere er med i projektet. Og projektleder Jeppe Egendal fra VIA University College understreger, at netop eleverne hele tiden vil være i centrum:

”Eleverne på de involverede erhvervsskoler vi løbende blive interviewet om, hvordan de oplever de nyudviklede undervisningsforløb, så vi sikrer, at undervisningen virker, som den skal,” forklarer Jeppe Egendal.

 

Vigtigt med godt studiemiljø og høj prestige

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden støtter projektet for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om et projekt, der vil forbedre studiemiljøet, øge fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.