SAM foreningen har på et nyligt afholdt bestyrelsesmøde konstitueret sig, og ser frem til et godt samarbejde

 

SAM er en forkortelse af Sociale Aktiviteter og Motion, og som dagligt laver aktiviteter for byens socialt udsatte borgere.

Den nye bestyrelse, der blev valgt på en generalforsamling for en måned siden, består af ni medlemmer og repræsenterer en bredde, hvor både brugere, pårørende, og professionelle er repræsenteret.

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende tillidsposter: Henrik Manero Hald formand, Sara Eiby næstformand, Anja Jensen Kasser, Anders Olsen IT og hjemmesideansvarlig.

“Det er en helt fantastisk bestyrelse som medlemmerne har valgt. En bestyrelse hvor kompetencerne er bredt sammensat, og hvor tilgangen til foreningens målgruppe, aktiviteter og medlemmer erforankret i den viden, som de enkelte medlemmer i bestyrelsen er i besiddelse af”, siger den genvalgte formand Henrik Manero.

“Det bliver rigtigt godt at komme i gang, og opgaver er der nok af. Vi skal have sikret SAM foreningens eksistens fremadrettet, så de mange brugere der dagligt benytter sig af vores tilbud, og som er rigtigt glade for det, fortsat kan være med i SAM foreningens sportslige og sociale fællesskaber”.

 

Redde foreningen

SAM foreningens nyvalgte næstformand, Sara Eiby, som enstemmigt blev valgt ind i bestyrelsen, er enig i at alt skal sættes ind på at redde foreningen.

“Jeg har kendt foreningen fra tidligere ansættelser i Randers Kommune, og jeg har set, hvordan foreningen med sine aktiviteter bliver et positivt indspark til de mennesker, der har det sværest i vores kommune. Alternativet til SAM foreningen er ikke eksisterende. Der findes ikke i Randers Kommune et tilbud som dette, og det skal vi have forklaret vores lokale politikere. Jeg går på med krum hals og fuld af energi, og jeg er helt sikker på at faglige og saglige argumenter, vil overbevise politikerne om, at SAM foreningen fremadrettet skal bestå. Foreningens forbyggende arbejde, både sundhedsmæssigt og socialt, skal bevares. Ophører foreningen med at eksisterer, vil være til stor skade for kommunen udsatte borgere, men også for kommunens økonomi. Forebyggelse er altså bare bedre og billigere end helbredelse”, siger hun.

 

Spot på det daglige

SAM foreningens nye bestyrelse besluttede på deres konstituerende møde, at de fremadrettet vil sætte spot på foreningens daglige arbejde, og vise offentligheden at foreningens arbejde nytter og giver mening. I den forbindelse blev det besluttet at iværksætte en synlighedskampagne, som kommer til at løbe af stablen i løbet af sensommeren og efteråret 2019. Her vil foreningen, både via de sociale medier og med et Åbent hus arrangement  9. august i deres kolonihave “Onkel SAMs hytte”, fortælle, hvad SAM foreningen kan, og hvad de dagligt arbejder med.

“Vi håber meget på, at de lokale politikere vil dukke op og gå i dialog med brugerne. Det er vigtigt, at de får en forståelse af, hvad SAM foreningen betyder for de udsatte borgere i deres hverdag. Vi har en fælles interesse i at passe på vores udsatte borgere, og vi løfter gerne opgaven i SAM foreningen.  Men vi har brug for de lokale politikeres opbakning”, siger Sara Eiby.

 

Udover de tidligere nævnte bestyrelsesmedlemmer, består den nye bestyrelse ligeledes af medlemmerne: Johnny Vig Steen, Karsten Kozak, Inger Frandsen, Tom Christensen og Karina Dyveke Rasmussen.