Fra natten til onsdag og godt to uger frem lægger Vejdirektoratet ny asfalt på E45, Nordjyske Motorvej ved Randers Syd.

Det er ca 3 km i nordgående spor og ca 1 km i sydgående spor.

Resultatet af arbejdet skulle gerne blive en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet udføres om natten, og trafikken afvikles med såkaldt overledning.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne.