I Randers Kommune skal der i næste uge findes en formand for et af de tungere udvalg, Udviklingsudvalget.

Her er formandsposten blevet ledig, efter at tidligere borgmester Claus Omann Jensen har fået nyt job, og som følge heraf er trådt ud af byrådet.

I dagsordenen til mødet står der, at valg af formand sker ved flertalsvalg efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1, medmindre der i udvalget er enighed om andet.

Udviklingsudvalget holder møde torsdag i næste uge.