Veteranskibet Lillebjørn fejrer 25 år jubilæum for sejlads med passagerer på Randers Havn og Randers Fjord

Fredag 9. august kan Foreningen til Lillebjørns Bevarelse fejre, at det er 25 år siden, at Lillebjørn igen blev søsat efter afslutningen på et gennemgribende restaureringsprojekt på Brusgaard Produktionsskole. Hvert år siden søsætningen i 1994 har mange gæster og passagerer ombord på Lillebjørn haft en unik mulighed for at opleve Randers By, Randers Havn og ikke mindst den smukke natur omkring Randers Fjord.

For at forstå, hvordan veteranskibet Lillebjørn i dag er blevet et stykke sejlende kulturhistorie må man kigge tilbage i tiden, og se hvordan det startede. Randers Kommune erhvervede 4. august 1948 Lillebjørn af skibsværft og maskinfabrik J. Martensen & Co. i Sønderborg.

Fartøjet menes at være bygget i Tyskland i 1930’erne, men skibets egentlige oprindelse og dermed fulde historie og oprindelse har det ikke været mulig at få endelig bekræftet og dokumenteret. Tilsvarende skibstype ’motorbarkasse’ har imidlertid været anvendt som arbejdsbåde til transport af havnearbejdere, proviant og smågods på nordeuropæiske havne, blandt andet Hamborg Havn, hvorfor eksperter vurderer, at Lillebjørn oprindeligt er bygget i Tyskland før 2. verdenskrig. Trods ihærdige forsøg har det ikke været muligt at få historien om Lillebjørns oprindelse kortlagt.

Så vidt det vides og er blevet overleveret, blev skibet benyttet af de tyske besættelsestropper i Sønderborg under 2. verdenskrig fra 1940 til 1945. Ved tyskernes kapitulation i 1945 blev skibet efterladt i Sønderborg, hvorefter skibet i 1948 kom til Randers og navngivet Lillebjørn – som “lillebror” til havnens store slæbebåd og isbryder S/S Bjørn.

Af arkiverne fremgår det, at Randers Havn på købstidspunktet gennem en periode havde været på udkig efter en afløser til havnens hidtidige arbejdsbåd ’Andrew’, der stod over for en større og omkostningstung motorrenovering/-udskiftning. Med købet af Lillebjørn fik havnen således en arbejdsbåd til fjordarbejderne, og samtidig et fartøj, der var tilstrækkelig stor til forhaling og svajning af skibe op til en vis størrelse.

Indtil der i 1973 blev etableret lysfyr på Randers Fjord på strækningen mellem Randers og Uggelhuse, blev Lillebjørn desuden benyttet som lysbåd, der sejlede foran mindre skibe og fartøjer med begrænset manøvreevne på vej til eller fra Randers Havn med gods og varer, mens Lillebjørn ledte disse fartøjer sikkert gennem de smalle løb og sejlrenden i fjorden.

Fra 1948 og frem til 1990 virkede Lillebjørn således for Randers Havn som arbejdsfartøj, når havnens medarbejdere skulle udføre forskellige praktiske opgaver på og omkring havneområdet og på Randers Fjord, f.eks. tilsyn med kajanlæg, udlægning af faskiner og brinksikring, udlægning af bøjer, reparationer mv.

Efter 42 års lang og tro tjeneste for Randers Havn stod Lillebjørn overfor skrotning, da en kreds af initiativrige Randers borgere i 1990 besluttede sig for at bevare Lillebjørn som en aktiv og synlig del af miljøet omkring Randers Havn. Skibet blev erhvervet for den symbolske sum på 42 kr., 1 kr. for hvert år skibet havde virket for Randers Havn. Foreningen til Lillebjørns Bevarelse blev stiftet og der blev påbegyndt et meget omfattende og gennemgribende restaureringsprojekt af skibet sammen med Brusgaard Produktionsskole. 

Fra foreningens start har alle kræfter omkring Lillebjørn arbejdet på frivillig og ulønnet basis. At holde Lillebjørn sejlende hvert år kræver mange timer, hænder, erfaringer og godt håndværk. Mere end 30 personer og mange håndværk er repræsenteret. Maskinarbejdere, rørsmede, elektrikere, mekanikere, malere, snedkere mv. fører an, mens bankfolk, skolelærere, akademikere mv. under venlig og kyndig vejledning hjælper til. Et særligt socialt fællesskab, godt kammeratskab og fortrinligt samarbejde mellem alle deltagende, uanset alder og uddannelsesmæssig baggrund betyder, at vi kan holde Lillebjørn sejlende år efter år med lave driftsomkostninger og dermed lave priser for Lillebjørns betalende passagerer.

Selvom de frivillige ildsjæle bag Lillebjørn har passet godt på skibet de første knap 25 år, har tiden som tur- og udflugtsbåd sat sit præg på skibet. Bl.a. krævede skibets oprindelige Mercedes motor fra 1976 stadig mere vedligeholdelse, og driftsomkostningerne til motor og andet udstyr ombord har gennem de senere år været stadigt stigende. Derfor indledte Foreningen til Lillebjørn Bevarelse for år tilbage sonderinger og dialoger med fonde, sponsorer og bidragsydere om mulighederne for at gennemføre et stort moderniseringsprojekt med bl.a. udskiftning af motor, forebyggende rustbehandling, nødvendige fornyelser, etablering af ny dørk mv.

Med velvillig indstilling og støtte fra ELRO Fonden, Sparekassen Kronjylland, Lund Fonden, Trygfonden og Randers Skipperlaug & Bombebøsse har Lillebjørn i denne vinter gennemgået et omfattende moderniserings- og vedligeholdelsesprojekt på Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri, således at Lillebjørn i dag er absolut ’shipshape’ og i mekanisk topform til at gennemføre denne sommers mange sejladser for gæster og passerer – og ligeledes kommende års forhåbentligt mange sejladser. Med de gennemførte moderniseringsarbejder i vinter er der således skabt grundlag for, at der mange år frem i tiden kan gennemføres sejladser i sommersæsonen, så gæster og passagerer kan se og opleve Randers By og Randers Havn fra vandsiden, samt den enestående og særlige natur i Naturpark Randers Fjord.

Foreningen markere denne særlige mærkedag i Lillebjørns historie med en ’uformel reception’ for indbudte gæster og foreningens medlemmer fredag  9. august.