Man kan vel ikke opnå nogen større hæder og accept end den, Karin Michaëlis opnår 2. november med fejringen af hende efter den 10. udgave af Ordets Dag i Randers

 

Der er nemlig i øjeblikket en indsamling i gang der skal finansiere en buste, der netop nu er ved at blive fremstillet af  Gudrun Steen Andersen.

Karin Michaëlis kan beskrives med de ord, der af nazisterne blev sat på hende som argument for, at hendes bøger skulle forbydes og brændes: Hun er individualist, pacifist, kvindesagsforkæmper, liberal-demokratisk, ekstremt jødevenlig, og hun samarbejder med Heinrich Mann, Romain Rolland, Henri Barbusse, Albert Einstein, Maxim Gorki og Upton Sinclair. Jo, der skulle være grunde nok til hæder og berømmelse, også uden for Danmark.

Hun fik da også tilkendt Christian den Tiendes frihedsmedalje, da hun efter besættelsen vendte hjem fra eksil i USA

Men i Randers, hendes barndomsby, kunne det kulturelle udvalg i 1939 ikke enes om at gøre hende til æresborger. Formanden, Asger Jensen sagde, at der jo var så mange udmærkede mennesker, som selvfølgelig ikke alle kunne blive hædret.

Verdensborger var hun, men æresborger blev hun kun i Svendborg.

 

Større fokus

“Der er mange forklaringer på, at hun ikke fik den tyngde i vores åndshistorie, som hun utvivlsomt har fortjent, men nu ser det ud til, at Randers snart kan bryste sig af tre superliga kulturpersonligheder: Blicher, Pontoppidan og Michaëlis. Konkret skulle det gerne ske ved at der på Karin Michaëlis Torv, skråt over for Kulturhusets hovedindgang afsløres en buste af hende, skabt af billedhuggeren Gudrun Steen-Andersen”, fortæller Keld Sørensen, fra Karin Michaëlis Selskabet.

I november 2009 blev der udbudt tre aftener om Karin Michaëlis. Ganske velbesøgte, og ”Ordets Dag i Randers” satte hende de følgende år mere eller mindre i centrum, bl.a. med Spar Nords Karin Michaëlis Pris.

“Det er nok lykkedes at rokke lidt i positiv retning ved kendskabet til Karin Michaëlis , men der er langt at gå endnu, før hun selvfølgeligt læses i skolernes dansktimer – og ikke kun i Randers”, siger han.

Det har været muligt, fordi mange har involveret sig, navnlig omkring Karin Michaëlis Selskabet og Ordets Dag. Og uden støtte fra og samarbejde med Randers Bibliotek, Spar Nord og Randers Kommune, var afsnittet om hende i den store glemmebog vokset og vokset i omfang.

“En by som Randers har brug for de store, om det er i sportens, erhvervslivets, det politiske livs eller i litteraturens verden. Vi skal kunne spejle os i vores historie, have en solid rod i det, der var før os”, mener Keld Sørensen.

Ordets Dag i Randers 2. november handler om den anden Randers-personlighed i kvindebevægelsen, Pauline Worm.

 

Man kan bidrage til busten til  Karin Michaëlis Selskabet på blandt andet mobilpay til kassere Karin Sørensen 51982170