Der er et stort behov for at få renoveret skoletoiletter i Randers Kommune.

Som et led i at højne elevernes toilettrivsel er der nu udarbejdet et udkast til et katalog med anbefalinger til skoletoiletter og en oversigt over skoletoiletter med renoveringsbehov.

Udgiften er beregnet til cirka ti millioner kroner fordelt over årene 2020- 2029.

Sagen skal i dag drøftes i Randers Kommunes skole- og uddannelsesudvalg.