Mobildækningen halter flere steder i Randers Kommune.

Kommunen har fået flere henvendelser fra borgere i særligt Udbyhøj og Sødring-området, Støvring samt i Uggelhuse, der oplever meget utilfredsstillende dækning.

Gennem hjemmeplejen har forvaltningen endvidere erfaret, at der i Romalt også er meget dårlig dækning.

Så nu skal der gøres noget ved problemet.

I første omgang er der lagt op til at der bruges knap 70.000 kroner på at få kortlagt mobildækningen i Randers Kommune.

Senere kan det komme på tale at kommunen selv rejser mobilmaster. Landdistriktsudvalget drøfter sagen i dag.