Randers’ ældste harmoniorkester fylder 80 år og er ”still going strong…”

 

Otte årtier er gået siden Randers Politiorkester havde sin spæde start. Ikke mange troede dengang, at et politiorkester i Randers kunne blive en realitet. Den største udfordring var at fremskaffe midler til køb af instrumenter, men i første omgang fik man stillet opmagasinerede instrumenter til rådighed fra nedlagte dragonregimenter.

Dernæst blev der taget kontakt til musikdirektør Julius Sønderby, som blev orkestrets første dirigent. Han fik sin sag for, da kun én ud af 11 musikere kunne læse noder. Men miraklet skete, og allerede tre måneder efter optrådte orkestret for første gang ved politiforeningens juletræsfest. Det gik så godt, at man i februar 1939 afholdt stiftende generalforsamling, og Randers Politiorkester var en realitet.

Den 12. december 1939 optrådte orkestret offentligt for første gang på ”Jylland”, og her startede traditionen med orkestrets årlige julekoncert. Nøgleordet var dengang – ligesom nu – velgørenhed. Til stadighed støtter Randers Politiorkester mange gode formål og afholder 8-10 plejehjems-koncerter om året via overskuddet fra årets Julevelgørenhedskoncert.

 

Nyt æresmedlem

Orkestret kan dog ikke prale af at have medlemmer, der har været med fra start, men det er tæt på. Pensioneret kriminalassistent Svend Pilgaard Pedersen har været med i 51 år som trompetist og har gennem størstedelen af årene også siddet i bestyrelsen – først som sekretær og siden det betroede erhverv som kasserer.

Svend havde ikke været ansat længe på politistationen i Randers, før man fandt ud af, at han også var musikalsk anlagt, så han blev med det samme hvervet til orkestret. Udover at være et afholdt og særdeles underholdende medlem har Svend i alle årene ydet en utrættelig indsats for orkestret, og vi har meget at takke ham for. Derfor var der heller ingen tvivl, da Svend i år tog beslutningen om at udtræde af bestyrelsen og kun være menigt medlem, at han skulle udnævnes til æresmedlem.

 

Bidrager til underholdningen

Orkestret er – trods sin høje alder – meget aktiv i Randers og opland. Med bl.a. flere plejehjemskoncerter, foyerkoncert på Værket, byfester, egen julekoncert samt deltagelse i byens aktiviteter bidrager vi ikke kun med god musik og højt humør, men vi er også med til at knytte bånd mellem politiet og befolkningen – et hverv som orkestret sætter en stor ære i. Derudover deltager orkestret hvert andet år i landsstævnet for politiorkestre og –kor. Det er en festlig begivenhed, der samler op til 150 udøvende musikere og sangere, og har i år været afholdt i

København. Også denne begivenhed er med til at sætte et positivt ansigt på politiet generelt samtidig med at orkestrene styrker sammenholdet imellem.

Orkestret ledes af Christian Wallmann-Høeg, der selv er musiker i Prinsens Musikkorps. Med sin professionelle og mangeårige erfaring har han sat sit præg på orkestret og er i høj grad med til at videreudvikle os. Så mon ikke der stadig er mange år tilbage i orkestret…?