Der er en ny ældreboligplan på vej i høring i Randers Kommune. Det har naturligvis skabt en del bekymring blandt især vores ældre borgere og deres pårørende. Derfor giver vi her vores holdning og forklaring.

Som konsekvens af at der nu er åbnet et nyt friplejehjem i Randers, er der nu for mange plejehjemspladser i vores kommune. Samtidig kan vi se, at der er færre ældre, der i de nærmeste år får brug for plejehjemsplads. I dag vil de fleste ældre helst blive boende i eget hjem så længe som muligt.

Derfor har vi bedt forvaltningen om at udarbejde en analyse af hele ældreboligområdet for at få et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvordan vi som byråd skal håndtere den nye situation. Heri indgår bl.a. forslag om at lukke et af de kommunale plejecentre, som svarer det antal pladser, der er på det nye friplejehjem.

I boligplanen lægges der op til, at vi bevarer vores specialenheder: Tryghedshotellet, Træningshøjskolen, Hospice og døgngenoptræningen. Specialenhederne er vigtige for, at vi som kommune kan tilbyde borgerne en tryg pleje med høj faglighed, når borgerne udskrives efter hospitalsophold. I dag udskrives borgerne nemlig, før de er færdigbehandlede, hvorefter kommunen overtager behandlingen, indtil borgeren er helt rask eller eventuelt skal overgå til en plads på plejecenter.

For os er det vigtigt, at vi fortsat sikrer tryghed for de ældre og deres pårørende og samtidig fastholder en høj kvalitet i ældreplejen. Alle ældre skal opleve god omsorg i Randers Kommune.

Der har været kritik af forslaget af omdannelse boligtyperne. Vi vil gerne påpege, at omdannelsen af nuværende ældreboliger med kald, hvis den vedtages, sker over tid som en gradvis udfasning. Der er altså ingen planer om at fratage borgerne den boligtype, de har i dag. Samtidig har vi fortsat en visitation, der sikrer, at borgerne fortsat tilbydes den boligtype og den pleje, den enkelte har behov for.

Gennem tiden har man lukket og åbnet en række plejecentre i Randers Kommune. Erfaringen viser, at der i forbindelse hermed er taget individuelle hensyn til de ældre og deres pårørende således, at det hver gang er sket med respekt for de ældre. Som socialdemokrater vil vi hellere spare på bygninger end på de varme hænder.

Ældreboligplanen sendes i høring i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, og vi ser frem til at få borgernes input.

 

Fatma Cetinkaya, formand for Omsorgsudvalget
Liselotte Frier Pedersen, gruppeformand (S)
Henrik Leth og Iben Sønderup,
alle socialdemokratiske medlemmer af Omsorgsudvalget