Byrådet har i budgettet afsat 20 mio. kr. i 2020 til at bygge en ny daginstitution i Randers Kommune.

Nu anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med en placering af den nye institution i Randers, nærmere bestemt som nabo til Vuggestuen Minimax og Hobrovejens Skole.

Børne- og familieudvalget får en orientering om sagen i dag.

Daginstitutionen skal have plads til i størrelsesordenen 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn.

Den skal efter planen placeres på en grund, der allerede i dag ejes af Randers Kommune, og det er hensigten at bygge i to etager.