Hos Verdo bliver drikkevandet testet meget mere grundigt, end loven foreskriver. Og den nyeste uafhængige analyse viser, at der ingen spor er af de i alt 326 pesticider og nedbrydningsprodukter, som Verdo på eget initiativ har fået testet drikkevandet for

 

Tørstig? Så kan du roligt drikke en tår vand fra hanen. I hvert fald hvis du er én af de 50.000 borgere eller virksomheder, der modtager drikkevand fra en af Verdos 19 vandboringer i og omkring Randers.

Det er konklusionen i en helt ny vandkvalitetsanalyse foretaget af det uafhængige laboratorium Eurofins på vegne af Verdo. Eurofins fandt ingen spor af de 326 pesticider, som de var blevet bedt om at teste for, og det vækker glæde hos Verdo:

”Jeg synes, at det er en fantastisk nyhed,” udtaler Peter Nordahn, der er vandforsyningschef i Verdo.

 

Verdo tester for mange flere pesticider end de lovpligtige

Ifølge dansk lovgivning er alle vandforsyningsselskaber forpligtigede til løbende at kontrollere deres vand for i alt 40 særlige pesticider og nedbrydningsprodukter samt sikre, at det drikkevand, som forbrugerne modtager, overholder grænseværdierne for disse stoffer. Dette gør Verdo naturligvis også.

De 326 pesticider og nedbrydningsprodukter, som Verdo nu har kontrolleret drikkevandet for, er derfor langt ud over, hvad man normalt kan forvente af en drikkevandsleverandør.

”Det er meget vigtigt for os, at drikkevandet er rent, og vi vil gerne hele tiden være på forkant. Hver gang vi hører om et nyt pesticid, analyserer vi straks for dette, når det er kommet på listen,” siger vandforsyningschefen.

Og vandet er ikke kun rent. Det er også noget af det billigste drikkevand i Danmark. Blandt Danmarks 60 største vandværker ligger Verdo på en sjetteplads, når det kommer til prisen på drikkevand.

Verdo producerer årligt 2,5 mio. kubikmeter vand fra vandboringerne i og omkring Randers.