I denne uge er folkeskolernes Fodboldlinjen Randers inviteret til Sverige for at dele ud af deres gode erfaringer med fodboldlinje-konceptet. Her skal de holde oplæg for alle folkeskoler i Helsingborg Kommune, Lund Idrætsgymnasium og repræsentanter fra forvaltningen

 

Fodboldlinjen Randers, der også er nordens største, har nu vokset sig så stor, at den har vakt opsigt hos vores svenske naboer, der gerne vil høre mere om konceptet med henblik på selv at etablere et lignende tilbud.

“Fodboldlinje-konceptet er rigtig godt og gennemtænkt. Særligt den del med at kombinere fodboldtræningen med en juniorleder- eller træneruddannelse. Vi mangler også trænere i vores klubber i Sverige, så derfor er det en rigtig god måde at arbejde med elevernes udvikling på. Både eleverne, skolerne og idrætsklubberne vil blive vindere ved at indføre det her “set up”,” siger Hélen Ekberg, der er skoleleder på en folkeskole i Helsingborg. Hun stiftede første gang bekendtskab med Fodboldlinjen Randers, da hun en dag så et fjernesynsklip med linjen på dansk TV.

Fodboldlinjen Randers begyndte i 2009 og har siden da gennemgået en stor, positiv udvikling. I dette skoleår er 500 elever fordelt på 14 folkeskoler tilmeldt linjen. Fodboldlinjen Randers henvender sig til elever på alle niveauer. Som noget nyt er Fodboldlinjen i gang med at etablere et samarbejde med DBU om en certificeret træneruddannelse og samtidig er det nu muligt for elever helt ned til 5. klasse at vælge fodbolden til.

 

Det rykker

“Vi er rigtig glade for, at Helsingborg Kommune har inviteret os til Sverige for at blive klogere på vores koncept. Det er kun dejligt, hvis vi kan inspirere endnu flere lande og byer til at udfolde konceptet. Fodboldlinjen er med til at rykke vores unge elever både fagligt og personligt. De får teoretisk viden og bliver allerede i folkeskolen introduceret til undervisning på gymnasiet gennem vores samarbejde med Tradium. Og det er noget, der rykker for eleverne,” siger John Witting, der er leder og træner på Fodboldlinjen Randers.

Det er Helsingborg Kommune, der har inviteret fodboldlinjen til Sverige. Her har de hørt om konceptet og er blevet nysgerrige på, hvordan de selv kan implementere linjen eller elementer fra den til deres eget skolesystem. Fodboldlinjens leder John Witting er sammen med træner Karsten Madsen rejst til Sverige, hvor de både skal holde oplæg for skoler, forvaltningen og Lund Idrætsgymnasium.

“Vi er blevet meget glade for invitationen til Sverige og har glædet os til at fortælle om alt det gode, fodboldlinjen står for og kan,” siger John Witting.