Randers Kommune skal tage stilling til om der skal ydes økonomisk støtte til Familiehuset i i Gråbrødrestræde i Randers.

Bliver det et afslag står huset til at lukke ved udgangen af denne måned.

Familiehuset, der er et tilbud til småbørnsfamilier, startede op den 31. maj og har været fint besøgt.

I gennemsnit har der været ca. 100-125 familier på besøg om ugen.

Nu indstiller forvaltningen at der ydes et driftstilskud på 10.000 kroner i oktober, november og december.

Spørgsmålet om fortsat løbende støtte tages med i de kommende budgetforhandlinger.