Folkeskolerne i Randers Kommune skal have mulighed for selv at bestemme omfanget af test i indskolingen.

Det ønsker Randers Byråd, og derfor bliver der nu sendt en ansøgning af sted til Social- og Indenrigsministeriet om som forsøg at fritage skolerne fra lovkravet om obligatoriske nationale test.

Bliver ansøgningen godkendt, vil Randers Kommune evaluere forsøget ad to omgange. Første gang i 2021 med fokus på skolernes brug af muligheden. Dernæst en slutevaluering i 2023 med de samlede erfaringer fra skolerne, elever og forældre.