Fredag fejrede Paderup Gymnasium, at det er 40 år siden, man begyndte undervisningen af den første årgang studenter i den sydlige del af Randers. Dagen blev markeret med sang og musik og selvfølgelig studenterbrød

 

Rektor Allan Friis Clausen bød velkommen i hallen fredag formiddag og gav ordet til gymnasiets første rektor Carl Christian Vibjerg, som stod ved roret de første 24 år af skolens liv. Carl Christian Vibjerg berettede i sin jubilæumstale om gymnasiets fødsel i 1979. De røde bygninger blev rejst på det, der dengang var en øde pløjemark i Paderup, længe før både storcentret og villakvartererne kom til. Indtil de stod færdige, blev eleverne undervist i pavilloner på Tirsdalens Skole.

”Når I ser fremad, så er 40 år en evighed, når jeg ser tilbage, så er det som i går”, sagde Vibjerg til de lyttende gymnasieelever, som i hans tale fik et indblik i skolens historie helt fra de første nybygger-år, hvor møbler, bøger og instrumenter skulle indkøbes for at indrette det nye gymnasium. Carl Christian Vibjerg lagde vægt på det tætte samarbejde og nærheden mellem lærere og elever, der kendetegnede Paderup Gymnasium helt fra begyndelsen. Også kreativiteten i form af musikundervisning og skolemusical fremhævede Vibjerg som en værdi, der har præget gymnasiet siden de første år.

 

Kreativitet og plads til hinanden

Nuværende rektor Allan Friis Clausen betonede i sin tale Paderup Gymnasiums kreative profil og den store rolle, som fællesskab og rummelighed spiller.

”Da jeg startede som rektor her i 2012, blev jeg betaget af den stemning og den ånd, der er på skolen: Elever, der giver plads til hinanden, og lærere der arbejder hårdt, for at I skal blive klogere. Værdier som faglighed, kreativitet og tryghed har været bærende her på gymnasiet hele tiden.

Og det er også de værdier, som kan bære langt ind i fremtiden, også de næste 40 år,” sagde Allan Friis Clausen.

”Også i fremtiden vil der være brug for at lære meget i bredden og i dybden, som man gør på stx. På Paderup Gymnasium skal man møde den høje faglighed, men også det kreative, og der skal være en frihed, så I, mens I går her, kan finde ud af, hvad I brænder for. Det hele skal foregå i et fællesskab, hvor I kan få lov at være jer selv og være noget for nogen, og hvor I kan blive til nogen. Det håber jeg, at I vil tage med i jeres rygsæk, også når I er færdige med at gå på Paderup Gymnasium,” sluttede rektor Allan Friis Clausen.

Der blev skåret godt 600 stykker studenterbrød ud, før eleverne gik til time igen.