I ny Lov om Erhvervsfremme er det præciseret, at der skal dannes 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage turismeindsatsen fremadrettet. En kommune kan vælge at stå uden for et destinationsselskab, men vil i så fald ikke kunne få adgang til en årlig pulje på 40 millioner, der er reserveret til turismeudviklingsinitiativer i destinationsselskaberne

 

Det har fået forvaltningen i Randers til at foreslå at nedlægge Visit Randers og koble sig på Visit Aarhus i stedet for. Men det møder selvsagt modstand hos bestyrelsesformand i Visit Randers Peder Poulsen.

“Vi ved jo ikke om de kan løfte opgaven i Aarhus. Vi havde håbet på et samarbejde med Aarhus, men i stedet for får vi en stor organisation placeret i Aarhus og Visit Randers bliver bare en underside på Aarhus´ hjemmeside”, fortæller Peder Poulsen.

Han er dybt forundret over at sagen er kommet på Udviklingsudvalgets møde torsdag i denne uge.

“Vi kæmper ikke blot for at bevare Visit Randers – vi se nøgternt på det fordi vi gerne vil Randers det bedste, og i øjeblikket får vi rigtig mange gæster til Randers”, siger han.

Han mener ikke at Aarhus kan arbejde på samme måde for Randers som Randers selv gør.

“Vi arbejder bedst på hver vores måde og vi kan godt passe på os selv – men vil også gerne det store fællesskab”, siger han.

Han har svært ved at overskue konsekvenserne af beslutningen hvis udvalget vælger at imødegå forvaltningens anbefaling

“Alle kommuner har jo deres særkende og som jeg ser det er vi en direkte konkurrent til Aarhus, da vi kan tilbyde det samme – derimod er det anderledes med Nord og Syddjurs som har helt andre oplevelser”, siger han.

Derfor er han også bange for at Aarhus vil nedprioritere Randers.

Der står dog i kontrakten at Visit Aarhus forpligtiger sig til at minimum publicere 10 artikler eller indlæg om Randers og det er nogenlunde status quo med det nuværende.

Turistchef Anne-Mette Knattrup er selvsagt ikke begejstret for diskussionen, der skal finde sted torsdag 12. september i Udviklingsudvalget.

“Vi er opmærksomme på, at dette kan blive en beslutning, der kommer til at få konsekvenser for det lokale erhvervsliv, og de er selvsagt ikke enige i, at vi overhovedet skal have den her snak. Men der er to valgmuligheder – enten slår vi os sammen og centraliserer og bliver mere slagkraftig eller også fortsætter vi i eget regi”.

Denne løsning vil dog ikke give Randers adgang til de 40 millioner fra staten.

“Vi er landets sjette største by og virksomhederne er selvsagt bekymrede jeg tror også at vi bliver underprioriteret i Aarhus og derfor er jeg bekymret”, siger Turistchefen.

Et af de tiltag som Visit Randers i øjeblikket er vært for er en konference for 40 gæster fra hele landet der skal kigge på Randers som møde og konferenceby – her kommer 17 samarbejdspartnere forbi og skal høre om Randers. Sådanne tiltag er hun bange for vil glide ud, hvis man bliver lagt under Aarhus

Visit Randers er meget aktive i jagten på gæster til byen – man tager blandt andet til London og snakker med destinationsarrangører.

“Vi har ikke masseturisme som i Aarhus, vi har specialturisme og Visit Randers er bindeled mellem de forskellige attraktioner her i kommunen. Et arbejde som jeg er bange for ikke vil blive gjort i tilstrækkelig grad”, siger hun.

Hun er af den overbevisning, at Visit Randers i høj grad skaffer flere penge til de lokale virksomheder end hvad bureauet koster, og det er godt 2,8 millioner årligt.

Skal drøftes igennem

Udvalgsformand i Udviklingsudvalget Christian Brøns (V) vil ikke komme med sin egen holdning til diskussionen, da han gerne vil høre de andre medlemmers mening, før han træffer en beslutning.

“Nej jeg er ikke utilfreds med Visit Randers. Denne beslutning skal tages alene på baggrund af den lovændring, der er kommet”, siger Christian Brøns.

Men uanset hvad, mener han diskussionen er sund.

“Det er da værd at undersøge, hvad vi kan få, og der er slet ikke besluttet noget endnu. Min holdning er, at vi skal drøfte sagen og finde en bred løsning. Vi skal have en snak om, hvad Aarhus kan gøre bedre, for det er ikke nogen hemmelighed, at Visit Aarhus vil få mere tyngde og kapacitet, men så har de modsat ikke den lokale forankring”, siger Christian Brøns.

Så det er ikke sort/hvidt ifølge ham.

“Jeg er da ked af, at der er fire medarbejdere, der mister deres arbejde, men sådan kan man ikke se på det – det kan jo være, at der bliver skabt endnu flere arbejdspladser rundt om i virksomhederne. Så dette er ikke en diskussion om fire arbejdspladser, selvom vi selvfølgelig skal behandle dem ordentligt og give en fratrædelsesordning”, siger han.

Hvis beslutningen om at nedlægge Visit Randers bliver taget, kommer det ikke til at betyde noget for det økonomiske tilskud til turismen. Budgettet er fortsat godt 2,8 millioner og Randers har fået øremærket 500.000 til en medarbejder udstationeret i Randers Regnskov. Turistchef Anne-Mette Knattrup vil ikke kommenterer på om hun byder ind på den stilling.

I oplægget til en fremtidig aftale hedder det desuden:

“Aftalen er tre-årig og dækker perioden 2020-2022 og involverer ikke andre Visit organisationer, eftersom Visit Aarhus ikke ønsker at Randers Kommune kanaliserer økonomiske midler til andre visit-organisationer eller turistforeninger”.

Og denne formulering skal man nok ikke lægge så meget i, mener Christian Brøns, da det handler om en lovændring, der ikke giver Aarhus andre muligheder.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Kyst & Natur turisme viser, at Randers er blandt de ti kommuner, der ligger i top, når det kommer til fremgang på overnatninger i feriehuse.