Fra mandag 16. september lukker Randers Kommune midlertidigt det ene af to kørespor i nordgående retning på Vestervold. Kommunen skal i gang med at etablere en cykelsti på Vestervold på strækningen fra Vestergade til Adelgade

 

Udover indsnævring af vejbanen fra to til et spor, der får betydning for bilisterne, får arbejdet også konsekvenser for gående og cyklister. De må finde alternative ruter, mens arbejdet finder sted.

Den nye cykelsti er led i Randers Kommunes projekt “Cykling i Byen,” der skal gøre det lettere og mere sikkert for cyklister at komme fra den nordlige til den sydlige del af Randers by:

“Etableringen af den nye cykelsti vil desværre i en periode give mere trængsel for bilisterne, ligesom gående og cyklister må finde andre veje.  Vi forventer, at arbejdet på den østlige strækning vil tage et par måneder, men da Randers er en historisk middelalderby, ved vi aldrig, hvad vi møder, når vi begynder at grave,” siger Birgit Berggrein, projektleder for Randers Cykelby.

Når cykelstien på den østlige side af Vestervold er færdig, går arbejdet med at etablere en cykelsti på den vestlige side af Vestervold i gang. Her forventer Randers Kommune også at lukke et kørespor på Vestervold i sydlig retning.

Busstoppestedet på Vestervold nedlægges, mens der arbejdes på Vestervold.

 

Fakta

Arbejdet med at etablere cykelsti fra Tørvebryggen til Vestergade på begge sider af Vestervold varetages af Banedanmark i 2021-2022, når Banedanmark bygger en ny bro over Hvidemøllevej  i forbindelse med elektrificering af togstrækningen mellem Århus til Lindholm.

 

Cykelprojektet “Cykling i Byen” omfatter også opsætning af to cykeltællere og flere cykellæn i Randers midtby, samt etablering af flere parkeringspladser til cykler i centrum af Randers. I en cykelkampagne for ansatte på Regionshospitalet og Laksetorvet i Randers går ansatte forrest med at ændre transportvaner fra bil til cykel. Projektet er delvist finansieret af statens cykelpulje.