Har du endnu ikke fået overstået ugens sidste køretur hjem fra arbejde, får din weekend nok lidt længere udsigter.

Der er sket et større trafikuheld på E45 i sydgående retning i nærheden af afkørsel 42.

Trafikken står i øjeblikket mere eller mindre stille.

Også trafikken i nordgående retning er påvirket.

Der er meldinger om fastklemte.