Der blev ikke taget en beslutning på torsdagens Udviklingsudvalgsmøde om Visit Randers´ fremtid. Sagen er kastet videre til Økonomiudvalget, der holder næste møde mandag 30. september

 

Efter drøftelse kunne politikerne kun komme frem til den konklusion at sagen måtte videre til Økonomiudvalget for nærmere diskussion.

“Vi havde en god og sober drøftelse af sagen og en fin diskussion, og da en sådan beslutning ikke skal tages forhastet, sendte vi den videre uden indstilling. Om de vil tage en beslutning ved jeg ikke – men den ender jo under alle omstændigheder i Byrådet”, siger formand for Udviklingsudvalget Christian Brøns (V) som også er næstformand i Økonomiudvalget.

I ny Lov om Erhvervsfremme er det præciseret, at der skal dannes 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage turismeindsatsen fremadrettet. En kommune kan vælge at stå uden for et destinationsselskab, men vil i så fald ikke kunne få adgang til en årlig pulje på 40 millioner, der er reserveret til turismeudviklingsinitiativer i destinationsselskaberne.

Det har fået forvaltningen i Randers til at foreslå at nedlægge Visit Randers og koble sig på Visit Aarhus i stedet for. Men det møder selvsagt modstand hos bestyrelsesformand i Visit Randers Peter Poulsen.

“Vi ved jo ikke om de kan løfte opgaven i Aarhus. Vi havde håbet på et samarbejde med Aarhus, men i stedet for får vi en stor organisation placeret i Aarhus og Visit Randers bliver bare en underside på Aarhus´ hjemmeside”, fortæller Peter Poulsen.

“Vi kæmper ikke blot for at bevare Visit Randers – vi se nøgternt på det fordi vi gerne vil Randers det bedste, og i øjeblikket får vi rigtig mange gæster til Randers”, siger han.

Han mener ikke at Aarhus kan arbejde på samme måde for Randers som Randers selv gør.

“Vi arbejder bedst på hver vores måde og vi kan godt passe på os selv – men vil også gerne det store fællesskab”, siger han.

Der står i kontrakten at Visit Aarhus forpligtiger sig til at minimum publicere 10 artikler eller indlæg om Randers og det er nogenlunde status quo med det nuværende.

Turistchef Anne-Mette Knattrup er selvsagt ikke begejstret for diskussionen.

“Vi er opmærksomme på, at dette kan blive en beslutning, der kommer til at få konsekvenser for det lokale erhvervsliv, og de er selvsagt ikke enige i, at vi overhovedet skal have den her snak. Men der er to valgmuligheder – enten slår vi os sammen og centraliserer og bliver mere slagkraftig eller også fortsætter vi i eget regi”.

Denne løsning vil dog ikke give Randers adgang til de 40 millioner fra staten.

“Vi er landets sjette største by og virksomhederne er selvsagt bekymrede jeg tror også at vi bliver underprioriteret i Aarhus og derfor er jeg bekymret”, siger Turistchefen.

Hun er af den overbevisning, at Visit Randers i høj grad skaffer flere penge til de lokale virksomheder end hvad bureauet koster, og det er godt 2,8 millioner årligt.

Sagen er ikke sort/hvid for Christian Brøns (V):

“Jeg er da ked af, at der er fire medarbejdere, der mister deres arbejde, men sådan kan man ikke se på det – det kan jo være, at der bliver skabt endnu flere arbejdspladser rundt om i virksomhederne. Så dette er ikke en diskussion om fire arbejdspladser, selvom vi selvfølgelig skal behandle dem ordentligt og give en fratrædelsesordning”, siger han.

Hvis beslutningen om at nedlægge Visit Randers bliver taget, kommer det ikke til at betyde noget for det økonomiske tilskud til turismen. Budgettet er fortsat godt 2,8 millioner og Randers har fået øremærket 500.000 til en medarbejder udstationeret i Randers Regnskov. Turistchef Anne-Mette Knattrup vil ikke kommenterer på om hun byder ind på den stilling.