Randers Kommune har planer om at lukke et plejehjem i kommunen.

Et af de i alt fem plejehjem, der er i farezonen, er Dronningborg Plejecenter.

Men det vil være skidt for lokalområdet, beboerne og de mange borgere, der bruger stedet, hvis centret nedlægges, mener Velfærdslisten. Derfor indkalder lokallisten til borgermøde i dag i Remisen. Det foregår klokken 19.