De sidste to havesæsoner har de kommunale pensionisthaver haft adresse på Blommevej – men det har været op ad bakke for lejerne hele vejen – og endnu er ikke alt som det blev lovet

 

Det er dog netop lykkes pensionisterne at få kommunens mand Jan Scheel chef for Plan, Byg og Veje til ved selvsyn at komme forbi og kigge på de fejl og mangler, der er på stedet – det er blandt andet toiletforhold, der indtil nu har talt festivaltoiletter – nu træk og slip men med flytbar metaltrappe, som de ældre selv skulle bakse med – samt en dør der ikke kunne lukkes. Derud over er der farligt regnvandsbassin og lerjord i fire meters dybde, hvor der ikke rigtig kan dyrkes noget. Et utæt skur og et alt for lille opholdsrum, der mangler møbler.

“Vi i kommunen lægger os fladt ned – det er simpelthen ikke godt nok, at de ældre har ventet så længe på at tingene bliver bragt i orden”, siger Jan Scheel til Din Avis efter han har været på besøg hos pensionisthaverne, dagen efter at Din Avis besøgte stedet.

Pensionisterne har flere gange presset kommunen til at handle ellers ville de sætte en journalist på sagen – og det lykkedes da også til sidst.

 

Nu kommer der endelig skred i tingene

Mellem regnbygerne besøger Din Avis Pensionisthaverne på Blommevej – og det bærer tydeligt præg af vand – vand alle steder endda regner det ind på terrassen, hvor lejerne skulle kunne sidde i tørvejr.

Det er egentlig synonym på den tilstand som pensionisthaverne har været i lige siden de blev flyttet fra Kærsmindegrunden til Blommevej. Intet har været som pensionisterne var blevet lovet. Jo der er blevet drænet et par gange, og der er blevet kørt sand på, men slet ikke nok til at alle haverne kunne blive dyrkningsklare. Det fik Erik Thomassen at mærke på den hårde måde.

“Jeg skulle ind på jorden for at grave, men sank ned til midt på skinnebenet i mine gummistøvler. Og så sad jeg bare fast og kunne ikke komme fri – jeg måtte kalde på nogle af de andre for at få hjælpe til at komme op”, fortæller han og nøjes i dag med blot at kigge på den ufrugtbare og udyrkelige jord, som han meget gerne vil dyrke på til næste år.

Og det ser ud til at han endelig får hjælp fra kommunen, som de har lovet siden haverne blev flyttet sidste forår i huj og hast.

“Jeg kan slet ikke forstå, at vi skulle flyttes på halvanden dag – vi kunne jo ikke nå noget og stedet her kunne heller ikke nå at blive klar – og se nu der er stadig ikke sket noget ude ved Kærmindebadet”, siger Esther Pedersen, der også har have på Blommevej.

Der er 36 pensionisthaver lejet ud i øjeblikket – men de nuværende lejere håber at de sidste 24 haver også kan blive lejet ud til næste sæson.

“Men lige nu er der jo ingen, der magter opgaven med at få fræset jorden, der er fuldstændig groet til med ukrudt, og vi der har have herude kan jo ikke også holde de tomme haver”, fortæller Esther Pedersen, der selv er 85 år og ikke kan orke endnu en have.

Skuret som medlemmerne har til møder kan kun rumme 10 personer så hvis der skal holdes møde må det blive på terrassen – men endnu er der heller ikke kommet møbler til de mange der gerne mødes for at snakke om løst og fast. For sammenholdet fejler ikke noget.

Toiletforholdene har indtil for nogle uger siden været decideret horrible. Det første stykke tid måtte de ældre om bag en busk hvis de skulle tisse – så kom der festivaltoiletter efter at de rykkede kommunen og endelig her i sommer fik de rigtig skurvogn med udtræk – eneste problem er bare at der skal sættes metaltrapper hen foran dørene for at de ældre kan komme ind. Den ene dør kan sågar ikke lukkes når den tunge trappe sættes op.

 

Nu sker der noget

Men alt dette ser nu ud til at være fortid – efter over 30 henvendelser til Teknisk Forvaltning hos Randers kommune og med pres om at inddrage dagspressen, lykkedes det for få dage siden at få chefen for Plan, Byg og veje, Jan Scheel, i tale. Din Avis træffer ham dagen før han har planlagt et møde med pensionisterne i haverne på Blommevej.

“Jeg ved ikke, hvad der er sket – det skal vi gennemgå i morgen (onsdag) ” siger han.

“Jeg kan godt se det, fra deres side af. Men der er to dele i det her – dels har det taget alt for lang tid men dels tror jeg, de har forventet mere end de blev lovet”, siger han.

Men han pointerer også, at det ikke har været hensigten at svigte pensionisterne.

“Kommunen lægger sig fladt ned og erkender at dette forløb ikke har været optimalt, og har vi lavet en fejl, må vi også erkende det. Og det gør jeg her”, siger Jan Scheel.

Onsdag i sidste uge var han så på besøg hos pensionisterne, der inviterede til kaffe og kage og stemningen var fin.

“Vi fik en rigtig god snak og kom frem til en liste, som begge parter kunne godkende. Nu har jeg skrevet den ren og sendt den til godkendelse hos formanden for haverne. Og jeg tør godt love at tingene vil blive bragt i orden indenfor to til tre uger. Men der er også nogle ting, de må leve med”, siger Jan Scheel.

“For eksempel kan vi ikke gøre noget ved at toiletterne er et stykke over niveau, men de skal nok få en ny trappe, så det bliver nemmere at komme derind”, love han.

Det glæder Edith Pedersen, der endelig efter halvandet års tovtrækkeri med kommunen endelig ser en fremtid for haverne på Blommevej.

“Det var et positivt møde. Jeg ved ikke, om det er fordi kommunen ikke har penge eller kapacitet til at udføre opgaverne, men de har jo lovet det så mange gange. Men allerede om eftermiddagen da Jan Scheel havde været her, blev der da kørt fire læs sand herud, så vi kan få noget sand i jorden”, fortæller Esther Pedersen glad.

Også de ledige haver vil blive fræset og den utætte terrasse vil blive fikset – toilettrapper bliver lavet og der vil blive drænet endnu engang.

“Vi havde jo også en bekymring med vores regnvandsbassin, som er farligt for både børn og dyr, men her vil kommunen ikke gå ind og afskærme. Vi fik fortalt at de ifølge en regel ikke er lovmæssig forpligtiget til at skærme af. Så vi fralægger os ethvert ansvar, hvis der sker noget”, lyder det fra Edith Pedersen.

Men de mange tyverier fra stedet og larmen fra køreteknisk anlæg hver søndag, kan der ikke blive gjort noget ved – det er et vilkår ved at have adresse på Blommevej.

“Det var jo heller ikke vores ønske at komme herop – vi havde jo ønsket et stykke jord ved siden af Rema 1000 i Helsted. Men den jord havde kommunen jo planer med kan jeg se nu, da Rema 1000 vil udbygge, og der nok skal bygges sundhedshus”, siger en lidt skuffet Edith Pedersen.