Mandag morgen 7. oktober kl. 06.00, vil der rejse sig en stor søjle af ild på op til 20 meter. Det sker, når Evida, det tidligere HMN GasNet, afbrænder gas på Munkdrupvej 3. Ildsøjlen vil være synlig fra motorvej E45

 

Afbrændingen forventes at vare ca. 30 minutter og vil finde sted i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 07.00.

Når gassen brændes af fra en 12 meter høj mast, også kaldet en flare, vil der komme en øredøvende larm på op til ca. 110 dB svarende til lyden af en koncert på Roskilde Festivalen eller en F-16 jager under start. Samtidig opstår der en kraftig varme, som vil kunne mærkes på mere end 100 meters afstand.

Afbrændingen, som er godkendt af brandvæsenet og politiet, er nødvendig, fordi Evida skal reparere nogle svejsninger på en stålledning.

”Stålledningen skal tømmes – og dette gøres netop ved at afbrænde gassen. Afbrænding er den mest hensigtsmæssige måde at tømme rørene på, både med hensyn til klima og økonomi”, forklarer driftansvarlig Jakob Koldborg Møller.

Evida har på forhånd adviseret beboere og virksomheder i området om afbrændingen. Men bilister vil også kunne se ilden fra motorvej E45.

”Der er tale om en kontrolleret afbrænding, hvor alt er planlagt ned til sidste detalje. Man skal ikke begynde at ringe til politi og brandvæsen. Vi har tidligere foretaget en række tilsvarende afbrændinger, og i alle tilfælde er det hele gået som forventet og uden uheld”, siger Jakob Koldborg Møller.
Metoden med at afbrænde naturgassen kaldes flaring.