En naver er en håndværker, der har arbejdet en periode i udlandet, også kaldet ”at være på valsen”. Du kan møde naverne på Håndværksmuseet lørdag 5. oktober

 

Tidligere fandtes naverne i alle købstæder, hvor omrejsende håndværkere kunne få arbejde en tid, inden de drog videre.
Nu kan du møde de gamle navere fra Hulen i Vorup og høre om deres helt særlige oplevelser som omrejsende håndværkere. Er du selv naver eller rejselysten håndværker, så er du også meget velkommen til at kigge forbi Håndværksmuseet lørdag 5. oktober.

I dag ses naverne forholdsvis sjældent, men de gamle navere fra Randers-egnen har stadig en hule – klublokale – i byen, hvor de mødes. På Håndværksmuseet kan du denne lørdag møde de eventyrlystne håndværkere, hør om rejserne og arbejdet i udlandet samt også om hulen i dag.
Og så findes der naturligvis særlige regler for samværet naverne imellem. De regler løfter naverne også sløret for denne dag.

 

Med naverbrev og kluft
Håndværksmuseets udstilling rummer flere genstande fra tidligere tiders navere. Museets gæster kan blandt andet se et navercertifikat fra tømrer Harry Ottesen, der som udlært i 1928 rejste ud og besøgte en lang række lande. Han vendte hjem igen i 1939.
Mange forbinder naverne med en særlig dragt, kluften, der især blev brugt i Tyskland. Den kan man også se til arrangementet.

 

Jubilæum lige om hjørnet
Næste år har den nuværende naverforening 75-års jubilæum. Har du selv været på valsen, er du derfor særligt velkommen denne dag på museet.
Kig også forbi Håndværksmuseet, hvis du er håndværker, der har arbejdet i udlandet for nyligt.
Tag gerne fotos fra dine oplevelser med.

Det er gratis at besøge naverne.