Det er ikke muligt at bevillige en såkaldt kugledyne til børn med søvnbesvær for at undgå medicinsk behandling. Det er en fejl, mener omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Udvalget har derfor rettet henvendelse til Sundheds- og ældreministeriet med opfordring til ministeren om at se på lovgivningen – og sikre, at børn med søvnbesvær kan få lov til at afprøve eksempelvis en kugledyne forud for medicinsk behandling.

Med henvendelsen ønsker Randers Kommune at skabe klarhed om, hvem der har bevillingsansvaret – region eller kommune.