Udsatterådet inviterer til det årlige stormøde på onsdag 23. oktober fra klokken 15.00 til på Underværket med oplæg og workshops. Temaet for dagen er “Den gode borgerkontakt”

 

Hvad er vigtigt for udsatte borgere i kontakten med fagprofessionelle? Er der noget særligt, man skal være opmærksom på overfor gruppen af udsatte borgere i forhold til den gode borgerkontakt?

Det er nogle af de spørgsmål, som bliver drøftet på Udsatterådets stormøde. For at drøfte disse temaer vil der på stormødet være oplæg med repræsentanter fra Jobcentret i Randers, Rusmiddelscentret, Bisidderforeningen og fra en bruger af Psykiatriens Hus, som også sidder i Udsatterådet.

Oplæggene vil fungere som inspiration til en workshop, hvor mødets deltagere inviteres til i fællesskab at drøfte, hvad god borgerkontakt er, og hvordan god kontakt sikres mellem borgere og kommunens fagprofessionelle.

“Vi håber at en masse mennesker møder op og kommer med deres input til, hvordan vi sammen kan sikre god kontakt til udsatte borgere. Vi tager imod al den inspiration vi kan få, så vi håber mødets oplæg kan ligge til grund for en god og konstruktiv dialog”, fortæller Asger Brandstrup, som er formand for Udsatterådet.

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune. Rådet består af repræsentanter for henholdsvis psykiatri-, hjemløse/misbrugs-, kontanthjælps/førtidspensions- og de boligsociale områder. Derudover er der i rådet fire brugere af Randers Kommunes sociale tilbud.