Efter brandtragedien i Allingåbro sidste år, hvor tre kvinder omkom på et plejehjem, er alle landets kommuner blevet bedt om at se på brandsikkerheden i plejeboliger.

Undersøgelsen i Randers Kommune er nu gennemført, og den viser at der skal investeres otte mio. kr. i mindre tilpasninger af bygningerne, mens seks plejecentre skal have etableret sprinkleranlæg, hvilket vurderes at koste cirka 17 millioner.

Altså løber regningen for Randers Kommune op i omkring 25 millioner kroner.

De konkrete ombygninger vil blive gennemført hurtigst muligt.

Og de vil blive tilrettelagt, så de er til mindst mulig gene for beboerne, men der kan blive tale om, at beboerne skal genhuses.

Det fremgår af dagsordenen til det næste møde i Socialudvalget, hvor sagen skal drøftes