Hvis kommunerne vil have flere borgere til at cykle til jobbet, skal de vælge et hold entusiastiske rollemodeller til at køre forrest på cykelstierne.

Det viser evalueringen af et cykelprojekt i Randers.

20 cykelambassadører fra Randers Kommune og Regionshospitalet Randers har i otte måneder sluppet bilrattet og er sprunget på cyklerne for at dyste om at få flere kollegaer til at cykle til arbejde, og det er lykkedes.

Derudover har ambassadørerne hver især smidt et par kilo, fået mere energi og overskud i hverdagen og har ændret deres transportvaner.