Laurbjerg er blevet sorteper og togene kommer alligevel ikke til at stoppe i byen, der i flere år har kæmpet for et såkaldt trinbræt.

Efter at Dansk Folkeparti trådte ud af forligskredsen bag aftalen om Bedre og billigere kollektiv trafik, har den resterende forligskreds genbesøgt de planlagte projekter.

Herefter er det besluttet, at der ikke skal bygges en station i Laurbjerg. Med beslutningen sparer forligskredsen 15 millioner kroner, som kan bruges på andre projekter, fremgår det en pressemeddelelse fra Transport- og boligministeriet.

– Det lave antal passagerer, der forventes at bruge Laurbjerg Station, kan ikke retfærdiggøre anlægsomkostningen og den gene de resterende passagerer kommer til opleve med en længere rejsetid som følge af en station i Laurbjerg, siger transportminister Benny Engelbrecht.