Den indsats mod parallelsamfund, som et flertal i Folketinget har vedtaget, betyder nu, at Randers Kommune vil søge en dispensation for fem daginstitutioner i nordbyen.

Indsatsen betyder blandt andet, at der fra 1. januar 2020 i et kalenderår maksimalt må nyindskrives 30% børn, der bor i et udsat boligområde. I Randers er det Jennumparken og Glarbjergvejområdet.

Nu har kommunen lavet en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation for reglerne for Børnehuset Jennumparken, Børnehuset Lervangen, Den selvejende institution Glentevej, KFUM institutionerne og Platangården.

Ansøgningen skal til godkendelse i Børne- og familieudvalget i dag.

Daginstitutionerne gør i dag et stort integrationsarbejde, og personalet har stor erfaring i at samarbejde med familier fra udsatte boligområder.