Det nytter noget…… Byrådet har truffet nogle upopulære beslutninger.

Skuffelser og glæde følges tit ad.

Demokratiet virker trods alt.

Styregruppen for Aldershviles bevarelse har med stor glæde læst Byrådets beslutning om Aldershviles fortsatte beståen gennem vedtagelse af budget 2020, idet Boligplanen for 2020-2025’s anbefaling om bevaring af Aldershvile er tilgodeset med 8 plejeboliger med kald samt etablering af et sundhedscenter på plejehjemmet. Styregruppen ønsker at rose Byrådet for dets beslutning.

Styregruppen er helt klar over, at beslutningen om at bevare Aldershvile ikke alene skyldes enkeltpersoner, men indsatser fra forskellige sider, uanset politisk observans. Ved en fælles holdning til, at Havndal ikke kan undvære Aldershvile, lykkes det, at finde frem til et godt resultat til gavn for hele byen og omegn

At styregruppen har oplevet, at dens høringssvar i den grad er blevet tilgodeset viser endnu en gang, at det nytter noget at deltage i de demokratiske processer!

 

Styregruppen for Aldershviles bevarelse.

Henrik Konradsen
Heden 9
8970 Havndal