Som noget helt unikt har Randers Kommune haft en forsker til at undersøge effekten af deres indsatser på familieområdet.

I 2018 afsluttede FamilieCentret 63 sager, og det er de sager, der nu er blevet forsket i med det formål at blive skarpere på, hvad der virker.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vigtigt at arbejde med individuelle behandlingsrammer i forhold til indsatsernes varighed, fordi familierne ikke har behov for lige lang behandlingstid. Derudover er det helt centralt, at der er en god samarbejdsrelation mellem en behandler og den familie, der har brug for hjælp.