Både dansk og international forskning viser, at den radioaktive gasart, radon, er sundhedsskadelig og kan give lungekræft.

På fire år har 898 husstande i Randers Kommune valgt at måle for radon.

Lidt over halvdelen af de målte boliger havde et højere niveau, end det WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Derfor støtter Randers Kommune op om oplysningskampagnen Radonfrithjem.dk og opfordrer boligejerne til at måle for radon.

Boligejere vil modtage et brev i e-boks med opfordringen.

“I undergrunden i vores lokalområde er der en forholdsvis stor mængde radon i jorden, oplyses det fra Randers Kommune.