Det er nødvendigt med flere penge til at drive det nye Business Randers.

Organisationen er under etablering, og med vedtagelsen af Budget 2020 vil der være afsat 2,5 mio. kr. til varetagelse af Randers Kommunes basale erhvervsservice fra 2020 og frem.

Men det er ikke tilstrækkeligt, lyder det fra Business Randers.

Kommunes udviklingsudvalg anmodes derfor om at bevilge 700.000 kr. fra Erhvervsudviklingspuljen til finansiering af organisationen i 2020.

Business Randers er en paraplyorganisation bestående af Erhverv Randers, Visit Randers og Cityforeningen.