Randers EgnsTeater er af et flertal i folketinget udpeget til fra årsskiftet at overgå til et teater med særlige regionale opgaver.

Det forudsætter, at teatret ophører med at være egnsteater.

Til afløsning af egnsteateraftalen foreslås der nu indgået en 1-årig udviklingsaftale, der skal danne ramme om teatrets fortsatte drift, mens der samtidig udvikles en ny fireårig rammeaftale for det nye teater.

Udviklingsaftalen skal i dag til godkendelse i sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Den nye situation betyder også at Randers EgnsTeater skifter navn til Randers Teater.