Ungdomsskolen i Randers har en vision for et centralt beliggende permanent skateranlæg.

Helt konkret ønsker man en park, som en integreret del af Tronholmens mange streetaktivitetstilbud.

Sagen skal i dag behandles politisk i sundheds- idræts- og kulturudvalget.

Skatepark Tronholmen ser ungdomsskolen som en naturlig del af initiativerne ”Bevæg dig for livet” og ”Byen til vandet”.