I Region Midtjylland bliver særregler for visse patientgrupper nu afskaffet.

Det har regionens forretningsudvalg besluttet på mødet i denne uge.

Administrationen i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, at der eksisterer særregler for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Derfor afskaffes særreglerne pr. 1. februar 2020 med henblik på at lovliggøre regionens praksis.