Randers Kommune vil evaluere sin beredskabsplan ved overgreb mod børn.

Baggrunden er sagen omkring daginstitutionen ”Stjernehuset” i Helsted.

Ud over at evaluere selve beredskabsplanen vil kommunen opdatere en tilknyttet folder, der er målrettet dagtilbudsområdet.

Sagen behandles i Børne- og familieudvalget tirsdag.

Det er planen, at et udkast til en revideret beredskabsplan forelægges til politisk godkendelse i udvalget den 14. januar  med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådet.