I forbindelse med sammenbygning af tre daginstitutioner i Langå til én samlet institution, bliver der i byggeperioden behov for at genhuse børnene fra Børnehaven Skovtrolden.

Skovtrolden er beliggende på Vennevej 1, og det er også her den nye daginstitution skal bygges.

Fra 1. marts og frem til 1. august 2020 kan alle børn være i de to tilbageværende institutioner.

Men fra august kommer der flere børn, end kapaciteten i to daginstitutioner kan rumme. Dagtilbuddet vil derfor fra 1. august indgå i et samarbejde med Langå Skole og etablere børnehave i lokaler på skolen.

Den nye daginstitution ventes klar ved årsskiftet 2020/2021.