En partnerskabsaftale er netop underskrevet mellem Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO-Randers, Tradium og nu også Dansk Erhverv og FTF.

Siden 2012 har partnerskabet mellem Randers Kommune, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne været en realitet på initiativ af Dansk Byggeri.

Med den nye aftale fortsætter samarbejdet til og med 2021, denne gang med endnu flere partnere tilknyttet aftalen.

“Jeg er glad for, at det gode samarbejde fortsætter. Vi skal sørge for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og at flere ledige opkvalificeres, så vi kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Vores samarbejde betyder også, at vi i fællesskab arbejder for, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan finde en meningsfuld plads på arbejdsmarkedet,” fortæller Torben Hansen, borgmester i Randers, i en pressemeddelelse.