I Randers Kommune er der lavet en frisk opgørelse over, hvor mange elever der går i folkeskole og i privatskole.

74 % af alle elever med bopæl i Randers Kommune går i kommunens folkeskoler, heraf går 58 % i egen distriktsskole.

24 % af eleverne går på privatskole og 2 % går på specialskoler. Tallene stammer fra september.

Andelen som vælger at gå på en privatskole, stiger desto højere klassetrin. Der ses særligt et spring mellem 6. og 7. klasse, hvorefter andelen igen falder en smule. I 6. klasse går 22 % af en årgang på privatskole, mens det gør sig gældende for 32 % af 7. årgang.