Siden Enhedslisten fik et mandat i byrådet har vi fokuseret på, at handicap-tilgængelighed i byen skal øges og tænkes ind i udviklingen heraf. Vi har længe haft fokus på den manglende tilgængelighed på rådhuset. Denne problematik blev dog først taget en smule seriøst på sidste byrådsmøde, hvor to kørestolsbrugere måtte afvises i døren og sendes hjem, da de simpelthen ikke kunne komme op af ramperne til rådhuset.

 

Derfor mener vi i Enhedslisten også, at den manglende prioritering af mennesker med handicap, i den nye midtbystrategi er super ærgelig. Kan det virkelig passe, at skaden først skal ske og demonstreres før, at vi kan tænke mennesker med handicap med i vores planer? Flere kørestolsbrugere undgår midtbyen, blandt andet fordi, at det er for svært at komme rundt på brostensbelægningen i byens gader. Denne problematik er der ikke lagt op til at løse i den nye midtbystrategi, tværtimod lægger planen op til bevarelse af den belægning, der vil være til hindre for vores medborgere med handicap.

I Enhedslisten er vi glade for, at vi sammen med Velfærdslisten og Beboerlisten stiller en række ændringsforslag til midtbystrategien, herunder at tilgængelighed for mennesker med handicap og gangbesværede skal være et helt indsatsområde i den nye strategien.

 

 

Frida Valbjørn Christensen

Medlem af Randers byråd for Enhedslisten